Hommels en Bijen

Hommels

Uiterlijk

• Een hommel heeft een pelsachtige beharing, waardoor het dier zich goed in gematigde klimaten kan handhaven, ook in hooggebergte (hommels in de subtropen zijn zeldzaam).
• Meestal kleurige vormen.
• Alle hommel soorten, groot of klein, zijn wat lichaamsvorm betreft gedrongen en stevig.
• Geelbruin op de kop en rug.
• Lengte ca. 10 tot 15mm.

Ontwikkeling

• Volledige gedaanteverwisseling.
• Hommels zijn statenvormende insecten; staten zijn éénjarig.
• In een holte in de grond (nestkastje) wordt een cel met voedsel voor één larve gemaakt, het eitje wordt gelegd, de cel wordt gesloten, vervolgens wordt een volgende cel gemaakt.
• De steenhommel (Bombus Lapidarius L.) kan in de zomer uitgroeien tot een volk van 400 exemplaren.
• Een aardhommelvolk (Bombus Terrestris L.) kan in de zomer uitgroeien tot 600 exemplaren.
• Van alle hommelsoorten is het volk van de aardhommel het grootste.

Leefwijze

• Kolonies van sommige soorten tellen slechts enkele tientallen exemplaren.
• Medio augustus verschijnen mannetjes en jonge koninginnen.
• Het voedsel bestaan uit stuifmeel en nectar (bloemenbezoek).
• Nestplaatsen in holten in de grond, bomen en nestkastjes.
• Het overwinterende wijfje (koningin) sticht in het voorjaar een nieuwe kolonie.

Schade

• Hommels steken bijna nooit; een enkele maal hinderlijk, bijvoorbeeld bij een zandbak.

Honingbij

Uiterlijk

• De hoofdkleur van de honingbij is bruin; achterlijf donker met bruine haarbanden.
• Borststuk bruingeel behaart.
• Werksters zijn ca. 1.2cm lang, darren ca. 1.5cm lang, koningin ca. 1.8cm.

Ontwikkeling

• Volledige gedaanteverwisseling.
• Het gehele volk, met uitzondering van de mannetjes, overwintert in korf of kast; tegen de herfst, als geen bevruchting van koninginnen meer plaatsvindt, worden de mannetjes door de werkster gedood of de kast uitgejaagd, waarna zij een hongerdood sterven.
• Per dag legt de koningin 1.300 tot 1.500 eitjes; de koningin kan tot 5 jaar oud worden.
• De werksters (die tussen januari en augustus geboren worden) leven 6 weken waarvan 3 weken als huisbij en 3 weken haalbij.
• De werksters die tussen die tussen januari en augustus geboren worden, helpen het volk de winter door; zij sterven in het voorjaar.

Leefwijze

• Als zich jonge koninginnen in het nest ontwikkeld hebben, verzamelt de oude koningin maximaal de helft van het volk en gaat zwermen.
• Voedsel bestaat uit stuifmeel en nectar van bloemen en water, waarmee ook de larven gevoerd worden.

Schade

• Zwermen kunnen op een ongelukkige plaats gaan zitten.
• Een bijensteek kan zeer vervelende gevolgen hebben voor mensen met een allergie waarschuw direct een arts!!!

Nut

• Zeer nuttig bij het bestuiven van planten en cultuurgewassen.
• Verzamelt nectar, stuifmeel en maakt propolis (bouwstof).

Wering/preventie

• Bij het aantreffen van een zwerm imker waarschuwen; zwerm laten verwijderen.

Zijdebij

Uiterlijk

• Kleur lijkt erg op de honingbij maar heeft op het achterlijf witte haarbanden.
• Lengtes variëren bij verschillende soorten van 1 tot 1,5 cm.
• In Nederland komen al 9 verschillende soorten zijdebijen voor.

Ontwikkeling

• Ontwikkeld zich van eitje tot larve naar volwassen bij.
• overwinterd als volwassenen in hun nest.

Leefwijze

• Leeft in zanderige grond waar het gangen graaft en zijn nest maakt.
• De zijdebij komt vaak voor bij wilgen.
• Vliegt in de lente maanden en in de zomer.

Schade

• De zijdebij kan schade aanbrengen aan zandsteen gemetselde muren.

Wering en bestrijding

• Niet van toepassing.

Behangersbij

Uiterlijk

• Kleur op de kop en rug geelbruin.
• Lengte is 1 tot 1,5 cm.

Ontwikkeling

• Graaft een gang in de grond van ongeveer 10 cm diep, waar ze met uit bladeren en bloemen geknipte ronde stukjes, het nest bekleed.
• In deze gang legt het vrouwtje afzonderlijk nectar en stuifmeel waar ze per cel 1 eitje legt.

Leefwijze

• Vliegt voornamelijk in de zomer.
• Komt vaak voor op rozen struiken, waar ze ronde gaatjes uit de bladeren knipt.

Schade

• Alleen in grote getallen kan er hinder zijn, maar dit komt niet vaak voor.
• Veroorzaakt bladvraat.
Wering en bestrijding
• Dit is niet van toepassing.