Houtaantasters

Houtworm en Boktor

Bij veel woonhuizen en bedrijven wordt de aanwezigheid van Houtworm en Boktor vaak te laat geconstateerd. Deze kunnen rampzalige gevolgen brengen aan alle aanwezige houtdelen.

Mocht u boorgangen of boormeel waarnemen, in en buiten de houtdelen, of ziet u iets wat verdacht lijkt op deze houtaantasters, twijfel dan niet en neem per direct contact met ons op voor een vrijblijvende inspectie.

De larven van de Houtworm kunnen er dan al minimaal 5 jaar in het hout zitten en de larven van de Boktor zeker minimaal 10 jaar.

Wij geven voor een verduurzaming van houtdelen, zowel curatief als preventief, een garantiecertificaat af voor 10 jaar. Tevens werken wij volgens de gestelde normen van Ministerie van VROM en ARBO, daarnaast zijn al onze servicemedewerkers gediplomeerd.

Houtworm

Houtworm tast zowel loof- als naaldhout aan. Binnen en buiten gebouwen. De larven van de gewone houtwormkevers boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0.5mm. deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen. Vaak vindt men hoopjes boormeel onder het hout. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof; dit beeld is zeer kenmerkend voor de gewone houtwormkever! Het vrouwtje legt ca. 50 eitjes.

Boktor

Boktor vergeleken met de houtworm heeft een veel langere ontwikkelingsduur, 5 tot 12 jaar! In juni t/m september komen de kevers uit het hout om te gaan paren, waarna het vrouwtje ca. 200 eitjes legt. De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden en een ovale doorsnede hebben. Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje dat nog intact gebleven is. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, waardoor de kever later een uitvliegopening knaagt. Huisboktorren tasten vaak dakconstructies aan.

Heeft u last van houtworm en/of boktor en wilt u graag een bestrijding uit laten voeren? Of wilt u wat meer informatie? Vraag dan gerust naar onze vrijblijvende inspectie.

Door te bellen naar 013 - 57 14 730

Maak direct een afspraak via 013 571 47 30
Vrijblijvend en snel! 24/7 bereikbaar!