Kakkerlakken

Bruinban Kakkerlak

Uiterlijk

• De bruinband kakkerlak lijkt op de duitse kakkerlak maar heeft geen lengtestrepen op het borstschild en heeft langere antennes.
• Mannetje heeft langere vleugels dan het vrouwtje.
• Heeft een lichte dwars streep op borstschild en achterlijf.

Ontwikkeling

• Periode van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 7 tot 9 maanden. • Vrouwtje produceert ongeveer 15 eitjes per eipakket.
• Volwassen dier wordt tussen 3 en 4 maanden oud.

Leefwijze

• Komt voor op drogere plaatsen als de duitse kakkerlak.
• Is niet licht schuw.
• Zit vaak achter schilderijen, boekenkasten en behang.
• Eet graag zetmee producten en stijfsel van behang en boekenlijm.

Schade

• Bevuilen van voedingsmiddelen.
• Dragen en verspreiden van bacteriën en mijten.

Wering en preventie

• Hygiënisch werken en voedselbronnen zo veel mogelijk weg halen.
• Dichten van naden en kieren.

Surinamse Kakkerlak

Uiterlijk

• Glanzend zwartbruin en 1,7 tot 2,5 cm lang.
• Vrouwtje heeft langere vleugels als het mannetje.
• Mannetjes komen in Nederland niet voor.

Ontwikkeling

• Duur van eitje naar volwassen dier duurt ongeveer 6 maanden.
• De eitjes ontwikkelen zich zonder bevruchting en komen 1 maand uit.
• Het Vrouwtje produceert gemiddeld 3 eipakketjes tijdens haar levensduur.
• 1 Eipakketje bevat ongeveer 25 eitjes.

Leefwijze

• Komt voor in warme omgeving zoals kassen, serres en zwembaden.
• De Surinaamse kakkerlak is lichtschuw.
• Leeft meestal in vochtige aarde of onder stenen.
• Eet hoofdzakelijk planten.

Wering

• Schuilplaatsen opzoeken en aanwezige exemplaren wegvangen.
• Vangpotten plaatsen.
• Indien mogelijk schuilplaats afkoelen tot onder de 5 graden Celsius.

Oosterse Kakkelak

Uiterlijk

• De volwassen oosterse kakkerlak is blauwzwart, 2.1 tot 2.8cm lang, excl. antennen.
• De vrouwtjes hebben kleine vleugels, mannetjes grotere vleugels, kunnen niet vliegen.
• Nimf ongevleugeld, zeer donker gekleurd, lijkt op volwassen dier.
• Eipakket ca. 1 x 0.5 x 0.3cm groot; bevat gemiddeld 16 eitjes.

Ontwikkeling

• Onvolledige gedaanteverwisseling.
• Duur eistadium bij 20 graden C ca. 80 dagen; gemiddeld 8 eipakketten per wijfje.
• Larvaal stadium bij 25 graden C duurt langer dan een half jaar.
• Maximum leeftijd volwassen dier bij 20 graden C ca. 9 maanden.

Leefwijze

• Lichtschuw, alleseter maar bij voorkeur zoet en zetmeel.
• Oosterse kakkerlakken kunnen 2 tot 4 weken leven zonder voedsel.
• 15 uur bij -4 graden C is doorgaans fataal, optimale temperatuur ca. 25 graden C.
• Bevind zich vooral op vochtige, donkere plaatsen in keukens, in kruipruimten/kelder, voornamelijk bij waterleidingen. Schade Bevuilen voedsel, drager van o.a. bacteriën en mijten.
• Verslepen smetstoffen.
• Verspreiding van een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier.

Wering/preventie

• Zorgvuldig hygiëne betrachten, dichten naden en kieren.
• Strategisch situering en/of inrichting van keukens, vooral van belang in verzorgingsinstellingen en horeca.
• Levensmiddelen bewaren in koele magazijnen.
• Voortplantingsbronnen saneren.

Amerikaanse Kakkerlak

Uiterlijk

• Volwassen dier is glanzend roodbruin, met lichtgele plekken op vleugels
en schild. • De lengte varieert van 2,5 tot 4,5 cm ( antennes niet meegerekend).
• De vleugels bij de mannetjes steken bij het achterlijf uit en bij de vrouwtjes bedekken ze het gehele achterlijf. • Het eipakket heeft een zwartbruine kleur en bevat ongeveer 15 eitjes.
• De larve heeft een lichtere kleur als het volwassen dier maar heeft nog geen vleugels.

Ontwikkeling

• Volwassen wijfjes produceren gemiddeld 18 tot 62 eipakketjes tijdens hun leven.
• Duur van het eistadium is rond de 8 weken.
• De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 1 jaar.
• De levensduur van een volwassen dier is 1,5 tot 2 jaar.

Leefwijze

• Komt voor in donkere, vochtige en warme plaatsen.
• Is lichtschuw en eet bijna alle soorten voedingsmiddelen doet zelfs aan kannibalisme.
• Kan ruim 5 weken zonder voedsel.

Schade

• Bevuilen van voedingsmiddelen en verspreiden van smetstoffen.
• Dragers van mijten en bacteriën.
Wering en preventie • Levensmiddelen koel bewaren.
• Dichten van naden en kieren.
• Hygiënisch werken geen voedsel meer aan bieden.

Duitse Kakkerlak

Uiterlijk

• Volwassen dier lichtbruin. 2 zwarte lengtestrepen op borstschild, 1 tot 1,5cm lang excl. antennen. Vliegt alleen bij zeer hoge temperatuur.
• Nimf donkerder van kleur, geen vleugels, vervellen tijdens groei 4 tot 8 maal.
• Eipakket 0.8 x 0.3 x 0.2cm groot; bevat gemiddeld 30 eitjes.

Ontwikkeling

• Onvolledige gedaanteverwisseling.
• Eistadium 12 tot 6 weken, per wijfje gemiddeld 7 eipakketjes.
• Larvale stadium duurt 6 weken, bij lage temperatuur tot ca. 0.5 jaar.
• Duur van ei tot volwassen dier ca. 12 maand bij 30 graden C.
• Maximum leeftijd volwassen dier ca. 6 maanden, in laboratorium tot ca. 1 jaar.

Leefwijze

• De Duitse kakkerlak is lichtschuw en een alleseter (vochtige en verse voedingswaren).
• Kunnen 10 tot wel 40 dagen zonder voedsel.
• Leeft op donkere, warme, wat vochtige plaatsen, optimale temperatuur is 30 graden C.
• Voorkeurstempertuur 25 graden C tot 32 graden C.

Schade

• Bevuilen voedsel, verslepen smetstoffen (salmonellosen e.d.).
• Zijn dragen van bacteriën en mijten.
• Verspreiden een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier.

Wering/preventie

• Afdichting naden en kieren na behandeling.
• Afvalstortplaatsen afgedekt houden met 30cm dikke laag zand of verdichten met gestort afval.
• Zorgvuldige hygiëne in acht nemen.