Muggen

Langpootmug

Uiterlijk

• Zeer lange poten
• Spanwijdte van de vleugels bedraagt zo’n 2 cm

Ontwikkeling

• Ontwikkelen zich alleen in relatieve hoge luchtvochtigheid.
• Zowel de larve als de volwassen mug overwinterd

Leefwijze

• De larven leven in gazons en vaak ook in verstopte dakgoten
• De grote larven eten aan de wortels van planten
• Langpootmuggen steken geen mensen

Schade

• In weilanden kunnen langpootmuggen grote schade veroorzaken aan grassen en klaver

Wering en Preventie

• Mosgroei tegengaan
• verstoppingen in de dakgoot voorkomen
• Regelmatig het gazon maaien

Steekmug

Uiterlijk

• Slank, minstens 0.8 cm lang, relatief lange poten; achterrand en aders van de vleugel behaart.
• Achterlijf van de steekmug is geringd; antennen van het mannetje vaak veervormig.

Ontwikkeling

• Volledige gedaanteverwisseling.
• Wijfjes leggen 150 of meer eitjes, volwassen dier leeft 1 tot 2 maanden.
• Duur van ei tot volwassen dier: 1-2 weken; eitjes kunnen al na 2 dagen uitkomen.
• Het larvestadium duurt van enkele dagen tot enkele weken.

Leefwijze

• Steekmuggen vliegen vooral >s nachts, worden tegen schemering actief.
• Komen voornamelijk voor in waterrijke streken met stilstaand water.
• Vooral in de (na)zomer worden steekmuggen waargenomen.
• De wijfjes van Culex-soorten overwinteren op verborgen schuilplaatsen, bijv. kelders.

Schade

• De wijfjes kunnen ook mensen steken (vooral=s nachts), hetgeen huid huidirritatie kan veroorzaken.

Wering/preventie

• A. Stilstaand water binnenshuis (vooral in de winter)
-Nagaan waar zich in huis stagnerend water bevindt (kruipruimte, lekkende warmtemeter, verwarmingsbuis, gootsteenafvoer, waterleiding, overstortpuntje; ook waterbakken waarboven bijv. orchideeën groeien.
-Ontwikkelingsbron saneren.
• B. Stilstaand water in huis buitenshuis
-Nagaan waar zich in huis stagnerend water bevindt (emmers, bloembakken, regentonnen, vijvers, dakgoten, platte daken.
-Ontwikkelingsbron saneren.
-Regentonnen afdekken met goed sluitend deksel; regenwaterafvoer van dakgoot of een plat dak weer gangbaar maken.
-Het uitzetten van vissen (goudwindes) in de vijver beperkt eveneens de ontwikkeling van steekmuglarven.
• C. Op afstand houden
-Onbedekte delen van de huid inwrijven met muggenafweermiddel dat diethyl-m-toluamide bevat.
-Horregaas aanbrengen.