Wespen

Hoornaar

Uiterlijk

• Gele en zwarte dwarssteking op achterlijf, kop, borststuk en eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin; werksters 1.6 tot 2.5cm lang, darren 2.1 tot 2.8cm; larven wit en pootloos.
• Op de zijkanten van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige facetogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen; bij de hoornaar is de kop achter de ogen sterk verbreed.
• 2 stevige zijwaarts bewegende kaken (mandibels) met daaronder monddelen waarmee de wesp kan likken en zuigen; 2 paar doorzichtige vleugels.
• Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (>wespentaille=).

Ontwikkeling

• Volledige gedaanteverwisseling.

• Eind april eitjes afzetten in eicellen; eistadium 7 tot 12 dagen; larvale stadium 1 tot 2 weken; popstadium 1 tot 2 weken; duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken; mannetjes uit onbevruchte eieren.
• In augustus/september komen mannelijke exemplaren (darren) en vruchtbare wijfjes (jonge koninginnen) uit de poppen; deze verlaten het nest op te paren; de darren sterven spoedig na de paring.

Leefwijze

• Bij het optreden van de eerste nachtvorst sterven de nestbewoners behalve de jonge koninginnen.
• Eiwit-en suikerhoudend voedsel, vooral voor het voeden van de larven.
• Hoe hoger de luchttemperatuur, des te actiever de wespen; een nest wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengronds, doorsnede van 20 tot 35cm.
• Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders (steken de bijen dood en zuigen vervolgens de honing uit hun maag).
• Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen die ze uitzuigen; daarmee voeden ze de larven.

Schade

• Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen.
• De hoornaar is >vriendelijker= dan de meeste wespensoorten; hoornaars zullen alleen steken als ze beknelt raken of als men ze aanraakt.
• Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaats vindt of als men overgevoelig voor is voor deze giftige stoffen.
• Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis.

Wering/preventie

• Horren plaatsen en voedsel opbergen, eventueel dichten van naden en kieren.
• Nooit de uitvliegopening van het nest dichtstoppen.

Graafwesp

Uiterlijk

• Kleur geel zwart lijkt op limonade wespen
• Houdt zijn vleugels vlak gedurende de rust.

Ontwikkeling

• Volledige gedaanteverwisseling.
• Het vrouwtje verzorgt de larven.
Leefwijze

• Leven solitair, maar kunnen in grote getallen bij elkaar nestelen.
• Maken hun nest in gangen en holtes.
• De larven worden gevoerd met één prooidiersoort.

Schade

• De graafwesp kan schade aan voegwerk aanbrengen. Wering en preventie
• Zorg voor goed onderhoud van voegwerk aan huizen en gebouwen.

Limonadewesp

Uiterlijk

• Gele en zwarte dwars tekening op het achterlijf.
• Lengte 1 tot 1,5 cm lang,
• 2 paar doorzichtige vleugels en sterke kaken.

Ontwikkeling

• Duur van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 4 weken.
• Levens duur van volwassen werkster is 5 tot 7 weken.
• De koningin zet begin de lente haar eitjes af.

Leefwijze

• Leven in gezamenlijk nest.
• Werksters zorgen voor de nestbouw en voedsel voor het broedsel.
• Het nest wordt slechts 1 seizoen bewoond
• De mannetjes bevruchten aan het eind van het seizoen de jonge koninginnen.
• De jonge koninginnen overwinteren alleen en leggen in de lente hun eitjes.

Schade

• Grote aantallen kunnen hinderlijk zijn.
• Kunnen verraderlijk steken.
• Wespen gif bestaat uit histamine en apitoxine en kan gevaarlijk zijn voor mensen die hier allergisch voor zijn.

Nut

• Wespen kunnen erg nuttig zijn zo vangen zij allerlei insecten zoals kamervliegen en steekmuggen ( een populatie van 400 wespen kan wel zo`n 3000 prooidieren per dag vangen).

Wering en preventie

• Horren voor ramen en deuren.
• Afvalcontainers dichten.
• Nooit de opening van een wespennest dicht maken.